Agenda ledenvergadering, maandag 20 mei 2022

Agenda ledenvergadering R.K. schutterij St Jan Kilder

Datum: maandag 30 mei 2022

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: St. Janshuus

1. Opening vergadering.
2. Vaststellen agenda en mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering 12 februari 2022
4. Stand van zaken ontwikkeling schutterij
5. Schuttersfeest 2022.
6. Kermis 2022.
7. Aanpassing schuttersgebouw
8. Schietcommissie.
9. Bielemannen.
10. Vendeliers.
11. Keurkorps.
12. Rondvraag.
13. Sluiting vergadering

Geplaatst in Uncategorized.