Vendeliers

Binnen onze schutterij zijn een aantal vendeliers actief. Het vendelen is waarschijnlijk de oudste traditie binnen het schutterswezen en word al vele honderden jaren beoefend. Onder begeleiding van de harmonie brengen de vendeliers hun vendelhulde voor de koning, de koningin, een jubilaris of bij bijzondere gelegenheden.

Naast het vendelen tijdens de rondgang van de schutterij worden er ook aparte wedstrijden georganiseerd voor de vendeliers. Het kleurrijke schouwspel van de verschillende vendels is altijd een mooi iets om naar te kijken.

Bij het vendelen hebben de bewegingen van de vendeliers een bepaalde betekenis. Deze betekenis stamt niet uit de begintijd van de schutterij maar is pas na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk ontwikkeld. Het geheel van de bewegingen wordt het “vendelgebed” genoemd. Voor het uitvoeren van het vendelgebed staat de vendelier kaarsrecht met het vendel voor zich. Na de commando’s van de commandant: Heft het vaandel, presenteer het vaandel, zwaai het vaandel begint de harmonie te spelen en draaien de vendeliers hun vendels op gelijke wijze.

Lijkt het jou leuk om ook te leren vendelen, dat kan! Meld je aan via secretaris@schutterijsintjankilder.nl of spreek één van de vendeliers aan tijdens een optreden van de schutterij.