Historie

Een stuk historie……

De stichting van de parochie in Kilder is in 1886 aanleiding geweest tot het oprichten van schutterij St. Jan. Ook in de omliggende plaatsen Stokkum, Beek en Netterden werden in die jaren schutterijen opgericht. In de beginjaren waren het de kleine boeren die de boventoon voerde binnen de schutterij. Toen de industrialisatie opkwam ging het arbeiderselement overheersen en namen de boeren meer afstand van de schutterij. Veel over de geschiedenis van voor de Tweede Wereldoorlog is er helaas niet bekend. Waarschijnlijk heeft de toenmalige secretaris alle boeken met de gegevens over de schutterij vernietigd. Dit uit angst voor de Nazi’s die in deze boeken natuurlijk alle namen konden vinden van de mannelijke inwoners van Kilder, bijna allemaal lid van de schutterij.

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog sloten zich meer en meer burgers aan bij de schutterij. Naast de actieve leden groeide het aantal “steunende” leden gestaag. Veelal leden die het op prijs stelden erbij te zijn als de schutterij wat organiseerde. De belangrijkste festiviteiten die schutterij St Jan ieder jaar viert zijn het schuttersfeest en de kermis. Het schuttersfeest viert men ieder jaar rond 24 juni   St. Jansdag opgedragen aan de patroonheilige St. Jan de Doper. De kermis viert men ieder jaar in het tweede weekend van september. Tijdens deze festiviteiten trekt de schutterij in vol ornaat door Kilder. In de stoet die dan voorbij komt trekken ziet men de Bielemannen, het Keurkorps, de Vaandeldragers, de Commandanten, het Bestuur en de Vendeliers. Sinds jaar en dag maakt ook harmonie St. Jan inclusief malletband deel uit van deze stoet. Deze zustervereniging met de gelijknamige naam is de vaste begeleider van onze schutterij.

Voor de 2de wereldoorlog vanaf 1939 maakt schutterij St. Jan deel uit van De Gelderse Schuttersbond. In deze bond zaten nog 5 Bergsche schutterijen en een aantal schutterijen uit omliggende plaatsen. Tot 1991 blijft schutterij St. Jan lid van deze Gelderse Schuttersbond. Omdat deze bond wordt opgeheven sluit schutterij St. Jan zich aan bij de Gelderse Federatie St. Hubertus waar de vereniging nog steeds lid van is.

Omdat de schutterij blijft groeien is een eigen onderkomen een vurige wens van het bestuur. Als er in Kilder een rotonde wordt aangelegd en er een braakliggend stuk grond vrij komt, komt alles in een stroomversnelling. Met de hulp van vele vrijwilligers gaat in april 1990 de schop in de grond voor het eerste schuttersgebouw. Met vereende krachten wordt er de hele zomer doorgewerkt en op kermiszondag 1990 opent burgemeester Jeuken het splinternieuwe gebouw. Tevens wordt het evenemententerrein naast het gebouw in gebruik genomen waar de kermis vanaf dan staat opgesteld.

Dit gebouw blijkt al snel te klein en na de kermis van 1997 begint de uitbreiding van het schuttersgebouw. In augustus 1998 is de bouw gereed en opent burgemeester Appel het nieuwe onderkomen. Een modern gebouw met een heuse kantine en vijf professionele schietbanen. Vanaf de opening draagt het gebouw de naam “Sint Jans Huus”. Ook is er goed nagedacht over de aansluiting van het gebouw met de feesttent die altijd naast het gebouw staat. De feesttent die al sinds jaar en dag door de familie Visser wordt gebouwd kan prachtig worden gekoppeld aan het gebouw zodat er tijdens evenementen de beschikking is over goede sanitaire voorzieningen.

In het millenniumjaar 2000 organiseren schutterij St Jan, muziekvereniging St. Jan en de familie Visser een feestweekend. De bekende bands De Kast, Jovink en de Voederbietels, Boh Foi Toch en het Ulfts mannenkoor zorgen voor een schitterend weekend.

In 2006 vind de oprichting plaats van de Kring Montferland. Deze schutterskring bestaat uit 13 schutterijen uit deze regio. De Kringdag Montferland wordt ieder jaar in april georganiseerd en ook schutterij St. Jan is daar ieder jaar van de partij.

Vanaf 2008 beginnen langzaam de voorbereidingen voor het 125-jarig jubileum in 2011. Commissies worden samengesteld en vele vergaderingen volgen. Er wordt een sponsorplan gepresenteerd en ruim 120 sponsors zeggen hun medewerking toe zowel op materieel als financieel vlak.
Er worden maar liefst 2 jubileumboeken gemaakt. “Het verhaal van Kilder” een aanvulling op het boek “100 Jaar Kilder” dat in 1986 uitkwam en “125 Gezichten in Kilder” een boek met 125 foto’s van personen uit Kilder op prachtige wijze gemaakt door Theo Kock.


Het jubileumweekend staat gepland op 27, 28 en 29 mei maar de festiviteiten starten al eerder. Tijdens de carnavalsoptocht in februari georganiseerd door de Dolbotters is er een extra prijs beschikbaar voor de mooiste creatie die betrekking heeft op 125 jaar schutterij. Tijdens Koninginnedag loopt de schooljeugd van Kilder met eigen gemaakte vendels achter de schutterij aan en wordt er een massale vendelhulde gebracht op het voetbalveld. Ook gaan de groepen 5,6,7 en 8 van de lagere school naar het Liemers Museum in Zevenaar en krijgen daar het verhaal over de schutterijen in deze regio te horen.

Het jubileumweekend wordt groots gevierd met op de vrijdag een Night of the Proms. Een concert van harmonie St. Jan samen met het bekende orkest Commercial Break.

Op de zaterdagmiddag is er een druk bezochte receptie met vele sprekers die de vereniging komen feliciteren. Een prachtig gebaar tijdens deze receptie is het cadeau van Paul en Tina Visser. Uit hun handen ontvangt het bestuur twee gerestaureerde hoekvaandels. Deze vaandels waren hard aan een opknapbeurt toe en het bestuur is zichtbaar blij met dit prachtige cadeau.

Op de zaterdagavond zit de megafeesttent bomvol voor het “Spiel mir einer Stimmungsfest”. Deze avond gepresenteerd door Wijbrand van der Sande blijkt een voltreffer. Als voor half negen de eerste polonaise al door de tent trekt is de toon gezet en kan de avond niet meer stuk. Ver na 24.00 uur klinkt het “Sierra Madre” en iedereen heeft genoten van een prachtige avond vol met echte Duitse “Stimmung” waar nu nog steeds over wordt gesproken.

De zondag is het de beurt aan de Bielemannen. Op het schuttersterrein wordt het Gelders Bielemantreffen gehouden en gaan de Bielemannen van vele schutterijen de strijd met elkaar aan. Na een spannende strijd mag Jos Rasing uit Loil zich Gelders Kampioen noemen. Na deze wedstrijd komt een prachtig jubileum ten einde.

Op 21 april 2013 mogen we vol aan de bak. Schutterij St. Jan heeft de organisatie in handen van de Kringdag Montferland. Op deze prachtige zondag zijn maar liefst 13 schutterijen te gast in Kilder. De dag wordt begonnen met een Heilige Mis in de St. Jan de Doper kerk, daarna trekken alle koningsparen, besturen, en genodigden onder de klanken van de malletband naar het Kelrehuus voor een gezamenlijke koffietafel. Na de koffietafel wordt de erewijn aangeboden door burgemeester Leppink van de gemeente Montferland. Vanaf 12 uur vertrekken de verschillende verenigingen vanaf het voetbalveld voor een rondgang door het Dorp. Na het defilé dat plaats vindt op het kerkplein eindigt de rondgang op het schuttersterrein. Hier vind ook de officiële opening plaats. Na deze opening starten de diverse wedstrijden op het schuttersterrein en barst ook het feest los in de feesttent. Ruim na zes uur is het tijd voor de prijsuitreiking en als ook het laatste biertje is genuttigd keert iedereen weer huiswaarts. Een perfect verlopen dag waar vele mensen lid of geen lid zich weer in hebben gezet voor onze schutterij.

Door de jaren heen zijn er vele betrokken mensen binnen onze vereniging. Mensen die zich belangeloos korte of lange tijd hebben ingezet om allerlei zaken voor elkaar te krijgen. Voor deze inzet zijn door de jaren heen ook bijzondere onderscheidingen uitgereikt. Al vier keer werd er een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan leden van onze schutterij. In 1994 was Jan van Gerven de eerste die deze onderscheiding mocht ontvangen. In 2004 en 2005 volgden Harrie Giesen en Jos Godschalk. In 2011 was het onze beschermheer Theo Bulsink die tijdens het 125 jarig jubileum de medaille kreeg opgespeld. Ook werd er twee keer over een federatieve onderscheiding uitgereikt aan leden van onze schutterij. Sjohn Volkers kreeg deze onderscheiding in 2008 en Nico Steentjes in 2019 voor het vele werk dat beiden heren voor onze vereniging hebben gedaan.