De schutterij

De schutterij Sint Jan opgericht  in 1886.

De schutterij bestaat uit:
1: ereleden
2: steunende leden
3: werkende leden

De werkende leden zijn onder te verdelen in de volgende groepen:
1: Bestuur en commandanten
2: Vendeliers
3: Keurkorps en standaard vaandragers
4: Bielemannen

De festiviteiten van de schutterij bestaan uit het organiseren van het jaarlijks schuttersfeest in juni en de jaarlijkse kermis in september. Het schuttersfeest wordt altijd gevierd rond 24 juni, Sint Jans dag. De kermis wordt altijd gevierd op de tweede zondag in september.
Verdere activiteiten zijn het koning schieten, alleen voor leden, één keer per vijf jaar het keizer schieten, alleen voor oud koningen. Verder nog het prijsschieten en kruisboog schieten waar iedereen aan deel kan nemen.
Ook zijn wij present bij het brengen van serenades samen met muziekvereniging Sint Jan, en ieder jaar nemen we deel aan een concours.