Indoorvendelen Duiven 26-03-2023

Op zondag 26 maart stond het eerste concours van 2023 op het programma. Buiten was het hondenweer maar in de sporthal in Duiven was het heerlijk warm. Een perfect georganiseerd evenement waar vele schutterijen op af waren gekomen. Onze eigen vendeliers waren om 11.20 uur aan de beurt en gingen er vol voor. Helaas waren niet alle slagen gelijk waardoor het resultaat een 3de prijs was met 16 punten. Op naar het volgende concours op 23 april in Nieuw-Wehl.

Verslag Jaarvergadering, 14 januari 2023

Zaterdag 14 januari organiseerde onze schutterij de jaarvergadering. Onze voorzitter heette iedereen om klokslag 8 uur hartelijk welkom en na de officiële opening en een moment stilte voor de overleden leden werd er begonnen aan de agenda die voor ons lag.

Na een aantal mededelingen en de notulen van de vorige vergadering was het woord aan onze penningmeester voor het financiële verslag over 2022. Fijn dat we na corona als vereniging weer een goed jaar hebben kunnen draaien zodat 2022 met een goed resultaat kon worden afgesloten. Vanuit de kascommissie waren er complimenten voor het werk van onze penningmeester.

Tijdens de bestuursverkiezing werden Koert Kluitman en Rick te Kaat weer voor drie jaar herbenoemd als bestuurslid. Van twee bestuursleden werd er afscheid genomen. Harry Lanters en Rob Crop hebben hun functie binnen het bestuur neergelegd. De voorzitter heeft beide heren uitgebreid bedankt voor hun inzet binnen onze vereniging. Zoals gebruikelijk zal tijdens het schuttersfeest hierop worden teruggekomen.

Ook werden er twee nieuwe bestuursleden gekozen. Nick Lucassen en Rick Reijers treden beiden toe tot het bestuur van onze schutterij.

Na de bestuursverkiezing zijn de verschillende commissies behandeld waar we vanaf nu mee gaan werken. In een uitgebreide uitleg van onze voorzitter werd deze nieuwe opzet voor iedereen duidelijk.

Een terugblik op de kermis van 2022 was het volgende punt op de agenda. Een perfecte kermis waar iedereen over te spreken was werd dag voor dag behandeld. Wat was er goed, wat kon beter en wat doen we niet meer in het vervolg….kortom alles kwam uitgebreid aan bod.

Voor 2023 staan er weer de nodige activiteiten op de agenda. De Kringdag Montferland op 23 april in Nieuw-Wehl, het schuttersfeest op 24 en 25 juni en de Kilderse Kermis 9, 10, 11 en 12 september maar ook nog voldoende andere activiteiten maken dat we dit jaar weer vaak op pad kunnen.

De voorzitter gaf ook nog aandacht aan de gewenste verbouwing van ons St. Janshuus. De plannen beginnen vaste vormen te krijgen. Nu het financiële plaatje nog rond zien te krijgen en de bouw kan beginnen.

Na de rondvraag en de afsluiting van de vergadering was er tijd voor een hapje en een drankje en werd er geproost op het nieuwe jaar.

Jaarvergadering zaterdag 14 januari

Jaarvergadering schutterij St. Jan Kilder

Deze zal gehouden worden op 14 januari 2023 om 20.00 uur in het St. Jans Huus.

AGENDA.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen.
 3. Jaarverslag, penningmeester.
 4. Verslag kascommissie.
 5. Verkiezing kascommissie.   Aftredend en niet herkiesbaar Nico Steentjes, nieuw reserve lid kascommissie kiezen.
 6. Terugblik kermis 2022.
 7. Bestuursverkiezing.  Aftredend zijn Koert Kluitman, Rick te Kaat, Harry Lanters en Rob Crop. Koert en Rick zijn herkiesbaar en Harry en Rob zijn niet herkiesbaar. Vanuit het bestuur worden Nick Lucassen en Rick Reijers voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Kandidaten van buiten het bestuur kunnen zich beschikbaar stellen, hiervoor moet een  kandidatenlijst worden ingeleverd. Kandidatenlijsten kunnen tot 1 uur voor de vergadering worden ingeleverd  bij het bestuur.
 8. Activiteiten 2023.
 9. Instellen commissies
 10. Nieuws vanuit de schietcompetitie, vendeliers, bielemannen en keurkorps.
 11. Stand van zaken voorbereiding verbouwing St. Janshuus
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Na afloop van de vergadering heffen we het glas op het nieuwe jaar!

U bent van harte welkom.

Uitslagen Kilderse Kermis 2022

Uitslagen koningsschieten (volwassenen):

aantal deelnemers: 86

aantal rondes: 2

aantal schoten: 172

Staart: Twan Berntsen

Rechtervleugel: Petr Ivan

Linkervleugel: Rick Reijers

Hals: Els Peters

Romp (Koning): Harry Derksen

 

Uitslagen koningsschieten (jeugd):

aantal deelnemers: 13

aantal rondes: 12

aantal schoten: 156

Staart: Mika Roosendaal

Rechtervleugel: Jurrian Bulsink

Linkervleugel: Mika Roosendaal

Hals: Arthur Baak (na loting)

Romp (Koning): Harm Wezendonk

 

Uitslag Kruisboogschieten:

 1. Erik Welling
 2. Bert Kamperman
 3. Tim Derksen

Uitslag Lepeltjesschieten:

 1. Eric Nas
 2. Harry Lanters
 3. Fabian Dierking

Verslag Kilderse Kermis 2022

Zaterdagmorgen 10 september… de regen valt met bakken uit de lucht, het zal toch niet! Wekenlang hebben we al droog weer en zal dan nu onze kermis in het water gaan vallen. Onze kermis waar we met z’n allen zo naar uit hebben gekeken. Ook na de middag blijft het nog een beetje miezeren en als het schutterspak al is aangetrokken en we op de fiets richting het St. Janshuus gaan vallen, naar later blijkt de laatste regendruppels van dit weekend.

Klokslag zeven uur marcheren schutterij en muziekvereniging weg om de koningsparen op te halen. In de Bergastraat hebben de Hoogheden zich verzameld bij Koningin Iris in huis. Na een vendelhulde vervolgen we onze weg voor een mooie rondgang door Kilder.

De koningsparen komen de tent binnen

Iets na achten zijn we weer terug bij de tent waar Cabrio en DJ Niels startklaar staan om er een mooi feest van te maken. En dan gaat het snel, rond half tien is de tent al voor het grootste deel gevuld en de rij die dan nog voor de deur staat zorgt ervoor dat het weer een ouderwetse “volle bak” is.

Zondagmorgen is het vroeg dag, het is mistig maar het zonnetje doet zijn best om door te breken. De kermisattracties komen uit verschillende plaatsen naar Kilder en moeten op hun plaats worden gezet. Binnen twee uur is bijna iedereen gearriveerd en wordt er hard gewerkt om alles op te bouwen. Kilder Schoon heeft op dat moment al met een aantal mensen het schuttersterrein weer schoon gemaakt en het afval van de zaterdagavond verwijderd. Om half elf loopt de eerste jeugd het terrein op om de felbegeerde vrijkaartjes te bemachtigen.

Om één uur vertrekt de stoet wederom naar de koningsparen om ze weer op te halen en na een mooie rondgang komen we aan in het plantsoen tegenover Zaal Teunissen. Omdat er in de pastorietuin woningen worden gebouwd moest er gezocht worden naar een nieuwe plek voor de officiële opening van de kermis en daar is dit plantsoen prima voor geschikt.

Als de stoet arriveert in het plantsoen zijn daar inmiddels ook onze ereleden bij elkaar gekomen, het Kilders raadslid Dini Burgers en de Burgemeester van Montferland, Harry de Vries, die de officiële opening zal gaan verrichten. Maar voor dat gaat gebeuren neemt Jeroen Kremer onze voorzitter het woord. Afgelopen schuttersfeest hebben we na 32 jaar afscheid genomen van onze beschermheer Theo Bulsink met een federatieve onderscheiding. Het bestuur heeft een blijvende herinnering gemaakt aan deze lange periode dat Theo beschermheer was. Theo mocht nog één keer naar voren komen om een officieel bord te onthullen “Het Theo Bulsink plantsoen”.

                De onthulling van het                                     “Theo Bulsink plantsoen”

De burgemeester neemt na deze onthulling het woord en verricht de officiële opening van de Kilderse Kermis 2022.

Na de opening wordt er gevendeld en geven de bielemannen een demonstratie. Een delegatie van het bestuur is voor de kermis op bezoek geweest op de basisschool om de kinderen enthousiast te maken voor de schutterij. Het resultaat, 42 kinderen die met een vlag achter de schutterij aan lopen in het laatste stuk van de rondgang richting de kermis en de feesttent.

En dan volgt er een zondagmiddag zoals een zondagmiddag moet zijn. Een bomvolle kermis, prachtig weer, van jong tot oud is aanwezig, schminken voor de kinderen, een lekker koud drankje en op het podium zorgt Perfect Showband voor een prima sfeer. Ook de zondagavond is de stemming weer als vanouds en wordt er volop gefeest door iedereen.

Maandagmorgen, 8.45 uur aantreden voor de Heilige Mis. Niet meer in de kerk omdat deze is gesloten maar binnen bij Zaal Teunissen. Na een mooie viering halen we de vogel op en wordt er gevendeld voor Pastoor Oortman. Dan gaat het weer richting de tent waar zoals gebruikelijk de gezamenlijke koffietafel klaar staat. Direct na de koffietafel begint het inschrijven voor het schieten. Vanaf dit jaar is er besloten om dames en heren samen op dezelfde vogel te laten schieten. Maar liefst 86 schutters geven zich op voor deze wedstrijd. Ook de jeugd van groep 7 en 8 mag zich opgeven voor deze wedstrijd. Van de 18 kinderen die in deze groepen zitten melden zich er 13 aan. De strijd bij zowel de jeugd als de volwassenen is spannend. Tot het laatste schot wordt er fel gestreden en gaat iedereen ervoor. Bij de volwassenen is het Harry Derksen die het laatste stuk naar beneden haalt. Bij de jeugd mag Harm Wezendonk zich tot jeugdkoning laten kronen.

              De nieuwe koningsparen

In de tent is inmiddels Summerland begonnen met lekkere dansmuziek en zijn de mensen weer massaal toegestroomd. Een prima sfeer zorgt ervoor dat het een beregezellige middag wordt. Om zeven uur gaan schutterij en harmonie op weg om de nieuwe koningsparen op te halen. Voor sommige schutters valt het niet mee maar met veel lol en plezier onderweg lukt het om de koningsparen veilig in de tent te krijgen. ’s-Avonds gaan alle remmen weer los en viert jong en oud weer volop feest.

Dinsdagmorgen is er een workshop van Drumtastic voor de jeugd samen trommelen voor de basisschoolkinderen. Een goede opkomst van de jeugd zorgt ervoor dat het ritme ervoor vandaag al goed in zit. Zoals gebruikelijk komen ook de Joepiebloazers weer de tent binnen en zorgen voor een vrolijke noot op deze laatste kermisdag. De schietwedstrijden gaan van start en ook Summerland laat de eerste tonen weer horen goed voor een gezellig dansje. Nieuw dit jaar is dat de middag door loopt in de avond en de eindtijd is gezet op negen uur. Rond vijf uur is er nog een optreden gepland. Voorzitter Jeroen Kremer kondigt iets na vijven Richtig Rex aan en dan gaat het dak eraf. Binnen vijf minuten is de hele tent één grote polonaise. Richtig Rex zweept de mensen op met talloze Duitse Schlagers en als hij na ruim een half uur het podium verlaat is iedereen kapot. Maar Summerland weet ook na dit optreden er weer een prima feest van te maken. Iets voor negen is het de beurt aan Marcel Berendsen en met het traditionele Il Silenzio sluiten we de Kilderse Kermis 2022 af. Een editie die de boeken in kan als een perfecte kermis waar we nog lang over na zullen praten.

Eucharistieviering op maandag 12 september, 9.00 uur

Op maandagmorgen 12 september is er een eucharistieviering ter ere van de Kilderse Kermis. Deze viering begint om 09.00 uur en zal worden gehouden in zaal Teunissen. Voor deze viering kunnen gebedsintenties worden opgegeven op de volgende manieren:

U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen.

Uitslagen schuttersfeest 25 en 26 juni 2022

Op 25 en 26 juni vierden wij ons jaarlijkse schuttersfeest. Het was een gezellig weekend met de gebruikelijke schietwedstrijden en huldigingen. Ook verzorgde muziekvereniging St. Jan een prachtig concert samen met toporkest SLAMM ter ere van hun 75 + 2-jarig bestaan.

Uitslagen:

Koningschieten:

Hals: Rick te Kaat

Linkervleugel: Harry Lanters

Rechtervleugel: Els Peters

Staart: Harry Lanters

Koningspaar: Harry Lanters & Els Peters

Keizerschieten:

Hals: Johanna Thuis

Linkervleugel: Gerard Krüs

Rechtervleugel: Jos Godschalk

Staart: Rob Hendriks

Keizerpaar: Herman Geurts & Trudy Lobeek

 

Huldigingen werkende leden 12,5 en 25 jaar:

Nick Lucassen

Robin Hietkamp

Joris van Moerkerk

Jordy te Kaat

Roy Verkerk

Konrad Wittenhorst

Rick te Kaat

Harry Lanters

Afscheid vendeliers:

Dennis Steintjes

Maarten van Raay

Deze heren zijn na jaren trouwe dienst als vendelier afgelopen januari gestopt.

Afscheid bestuursleden:

Frank Hollander

Richard Giesen

Deze beiden heren zijn afgelopen januari gestopt als bestuurslid. Voor hun jarenlange inzet binnen onze vereniging werden zij benoemd tot Erelid van schutterij St. Jan.

 

Afscheid beschermheer:

Na 32 jaar werd er afscheid genomen van Theo Bulsink als beschermheer. Dit gebeurde met een Federatieve onderscheiding.

 

Op zondag was er een vroege start met een koffieconcert door Liemers Böhmische. Tijdens dit concert was er een groot aantal steunende leden die werden gehuldigd voor 25, 40, 50, 60, 65 en zelfs 75-jarig lidmaatschap.

Na deze huldigingen was er het gebruikelijke schiettoernooi met als winnaar het team van de BRAAMTSEWEG. Beste individuele schutter van dit toernooi was THEO EGGING.

Uitslag lepeltjesschieten:

 1. Eric Nas
 2. Fabian Dierking
 3. Dominic Wissink

Afscheid van Theo Bulsink als beschermheer van schutterij St. Jan.

Tijdens ons schuttersfeest hebben wij op zaterdag 25 juni afscheid genomen van Theo Bulsink als beschermheer van onze vereniging. Theo heeft deze functie samen met zijn echtgenote Mientje maar liefst 32 jaar (!!) met verve vervuld. Een beschermheer die altijd aanwezig was. Kermis, schuttersfeest, concours of waar we ook waren Theo en Mientje waren van de partij.

Onze voorzitter nam in zijn toespraak uitgebreid de tijd om terug te blikken op deze lange periode dat Theo actief was als beschermheer. Tijdens ons jubileum in 2011 werd Theo al verrast met het erelidmaatschap van onze schutterij en was er een Koninklijke onderscheiding voor alles wat hij voor de Kilderse gemeenschap heeft gedaan. Hoe eer je dan iemand met zo’n staat van dienst die na deze lange periode afscheid neemt. Daarvoor was namens de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus Barend van der Geest aanwezig. Ook Barend had in zijn toespraak veel lovende woorden voor Theo. Een aantal anekdotes uit het verleden werden nogmaals verteld en Barend besloot zijn toespraak met het uitreiken van een Federatieve onderscheiding.

Na het opspelden van de onderscheiding en het uitreiken van een mooie bos bloemen aan Mientje nam Theo zelf het woord en bedankte iedereen voor het vertrouwen in hen in de afgelopen 32 jaar. Een daverend applaus en een staande ovatie van de hele zaal was hierop het antwoord.

Theo en Mientje namens de hele schutterij nogmaals dank voor alles wat jullie in de afgelopen 32 jaar voor onze vereniging hebben betekend.

Het uitreiken van de Federatieve Onderscheiding aan Theo Bulsink.

Dankwoord van Theo en Mientje Bulsink aan de leden van de schutterij:

Schuttersmis zaterdag 25 juni, 14.00 uur

Op zaterdag 25 juni is er een eucharistieviering als opening van het schuttersfeest. Deze viering begint om 14.00 uur en zal worden gehouden in de schutterstent op het schuttersterrein. Voor deze viering kunnen gebedsintenties worden opgegeven op de volgende manieren:

U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen.