27 mei, ledenvergadering tbv Schuttersfeest 2024

Agenda:

Onderwerp Ledenvergadering Schuttersfeest 2024
Datum/Tijd 27-05-2024 / 20:00 uur
Locatie Sint Janshuus Kilder
Voorzitter/Notulist Jeroen Kremer / Rick Reijers

1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen vorige vergadering
4 Terugkoppeling indoor vendelen Sint Martinus Greffelkamp
5 Terugkoppeling Kringdag ‘s-Heerenbergh
6 Schuttersfeest 2024
7 Terugkoppeling commissies – Toekomst & Traditie
– Evenementen, PR & communicatie
– Schietcommissie
– Onderhoud & Beheer
8 Terugkoppeling ledenadministratie
9 Nieuws vanuit de gelederen
– Majorettes
– Vendeliers
– Standaardvendeliers
– Bielemannen
– Keurkorps
10 Rondvraag
11 Sluiting

Nieuwe schutterskaart vanaf 2024

Vanaf het schuttersseizoen 2024 stapt onze schutterij over op een nieuwe schutterskaart. Lees hieronder de begeleidende brief met uitleg over deze nieuwe schutterskaart.

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van Schutterij Sint Jan Kilder,

Met het nieuwe schuttersjaar voor de deur, willen we u op de hoogte brengen van enkele nieuwe ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Zo zijn wij overgegaan op een nieuw softwareprogramma voor de ledenadministratie. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld kort voor een evenement nog nieuwe leden inschrijven om deze deel te laten delen aan evenementen. Daarnaast kunt u uw gegevens zelf makkelijker beheren, denk hierbij aan het doorgeven van een adreswijziging.

Daarnaast introduceren we de nieuwe schutterskaart zoals u die aantreft bij deze brief. We zijn overgestapt van de traditionele papieren kaart naar een handzamer en duurzamer formaat. Dit maakt het gemakkelijker om de kaart bij u te dragen, bijvoorbeeld in uw portemonnee of achter het hoesje van uw mobiele telefoon. Daarnaast is het mogelijk om de QR-code op uw telefoon op te slaan en deze te laten scannen bij de ingang van onze evenementen.

Een belangrijk aspect van de nieuwe schutterskaart is de duurzaamheid. Door de nieuwe schutterskaart hoeven we niet elk jaar nieuwe kaarten te laten drukken, wat bijdraagt aan onze inspanningen voor een duurzamere toekomst. Daarbij is de twee persoonskaart  komen te vervallen en krijgen vanaf heden de partner/introducee een eigen kaart.

Wij zien u graag bij onze evenementen!

 

Met vriendelijke schuttersgroet,

Jeroen Kremer

Voorzitter
Schutterij Sint Jan Kilder

 

Prachtige Kringdag 2024 in ‘s-Heerenberg

We kunnen terug kijken op een prachtige Kringdag Montferland 2024 op zondag 21 april in ‘s-Heerenberg. Met bijna 100 mensen op straat kwamen wij als schutterij en muziekvereniging prima voor de dag. Het Sint Antoniusgilde had er alles aan gedaan om er een perfecte dag van te maken en dat is zeker gelukt. Met een zonnetje en slechts 1 klein buitje was het een dag waar we mooi op terug kunnen kijken.

De prijzen:

1ste prijs defileren
1ste prijs marcheren
1ste prijs Aspiranten vendelen
1ste prijs Junioren vendelen
3de prijs Senioren vendelen
Lynn Derksen, Rick te Kaat en Harry Lanters 1ste prijs lepeltjes schieten
Rick Welling 1ste prijs Bielemannen junioren
Meest correcte groep
Voor de foto’s kijk op onze fotopagina.

Overlijden Erelid Fons Welling

Gisteren ontvingen wij het droevige bericht dat ons erelid en voormalig vendelier, Fons Welling is overleden. In Fons verliezen wij een schutter in hart en nieren, een man die betrokken was bij onze schutterij. Vele jaren was hij actief als vendelier en leerde hij een deel van onze huidige vendeliers de fijne kneepjes van het vendelen. Tijdens onze feesten was Fons een man die altijd in was voor een geintje en volop genoot van de gezelligheid.

Wij willen zijn vrouw Riet, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toewensen met dit grote verlies.

Fons, rust zacht…