Verslag Jaarvergadering, 14 januari 2023

Zaterdag 14 januari organiseerde onze schutterij de jaarvergadering. Onze voorzitter heette iedereen om klokslag 8 uur hartelijk welkom en na de officiële opening en een moment stilte voor de overleden leden werd er begonnen aan de agenda die voor ons lag.

Na een aantal mededelingen en de notulen van de vorige vergadering was het woord aan onze penningmeester voor het financiële verslag over 2022. Fijn dat we na corona als vereniging weer een goed jaar hebben kunnen draaien zodat 2022 met een goed resultaat kon worden afgesloten. Vanuit de kascommissie waren er complimenten voor het werk van onze penningmeester.

Tijdens de bestuursverkiezing werden Koert Kluitman en Rick te Kaat weer voor drie jaar herbenoemd als bestuurslid. Van twee bestuursleden werd er afscheid genomen. Harry Lanters en Rob Crop hebben hun functie binnen het bestuur neergelegd. De voorzitter heeft beide heren uitgebreid bedankt voor hun inzet binnen onze vereniging. Zoals gebruikelijk zal tijdens het schuttersfeest hierop worden teruggekomen.

Ook werden er twee nieuwe bestuursleden gekozen. Nick Lucassen en Rick Reijers treden beiden toe tot het bestuur van onze schutterij.

Na de bestuursverkiezing zijn de verschillende commissies behandeld waar we vanaf nu mee gaan werken. In een uitgebreide uitleg van onze voorzitter werd deze nieuwe opzet voor iedereen duidelijk.

Een terugblik op de kermis van 2022 was het volgende punt op de agenda. Een perfecte kermis waar iedereen over te spreken was werd dag voor dag behandeld. Wat was er goed, wat kon beter en wat doen we niet meer in het vervolg….kortom alles kwam uitgebreid aan bod.

Voor 2023 staan er weer de nodige activiteiten op de agenda. De Kringdag Montferland op 23 april in Nieuw-Wehl, het schuttersfeest op 24 en 25 juni en de Kilderse Kermis 9, 10, 11 en 12 september maar ook nog voldoende andere activiteiten maken dat we dit jaar weer vaak op pad kunnen.

De voorzitter gaf ook nog aandacht aan de gewenste verbouwing van ons St. Janshuus. De plannen beginnen vaste vormen te krijgen. Nu het financiële plaatje nog rond zien te krijgen en de bouw kan beginnen.

Na de rondvraag en de afsluiting van de vergadering was er tijd voor een hapje en een drankje en werd er geproost op het nieuwe jaar.

Geplaatst in Uncategorized.