Jaarvergadering zaterdag 14 januari

Jaarvergadering schutterij St. Jan Kilder

Deze zal gehouden worden op 14 januari 2023 om 20.00 uur in het St. Jans Huus.

AGENDA.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen.
 3. Jaarverslag, penningmeester.
 4. Verslag kascommissie.
 5. Verkiezing kascommissie.   Aftredend en niet herkiesbaar Nico Steentjes, nieuw reserve lid kascommissie kiezen.
 6. Terugblik kermis 2022.
 7. Bestuursverkiezing.  Aftredend zijn Koert Kluitman, Rick te Kaat, Harry Lanters en Rob Crop. Koert en Rick zijn herkiesbaar en Harry en Rob zijn niet herkiesbaar. Vanuit het bestuur worden Nick Lucassen en Rick Reijers voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Kandidaten van buiten het bestuur kunnen zich beschikbaar stellen, hiervoor moet een  kandidatenlijst worden ingeleverd. Kandidatenlijsten kunnen tot 1 uur voor de vergadering worden ingeleverd  bij het bestuur.
 8. Activiteiten 2023.
 9. Instellen commissies
 10. Nieuws vanuit de schietcompetitie, vendeliers, bielemannen en keurkorps.
 11. Stand van zaken voorbereiding verbouwing St. Janshuus
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Na afloop van de vergadering heffen we het glas op het nieuwe jaar!

U bent van harte welkom.

Geplaatst in Uncategorized.