27 mei, ledenvergadering tbv Schuttersfeest 2024

Agenda:

Onderwerp Ledenvergadering Schuttersfeest 2024
Datum/Tijd 27-05-2024 / 20:00 uur
Locatie Sint Janshuus Kilder
Voorzitter/Notulist Jeroen Kremer / Rick Reijers

1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen vorige vergadering
4 Terugkoppeling indoor vendelen Sint Martinus Greffelkamp
5 Terugkoppeling Kringdag ‘s-Heerenbergh
6 Schuttersfeest 2024
7 Terugkoppeling commissies – Toekomst & Traditie
– Evenementen, PR & communicatie
– Schietcommissie
– Onderhoud & Beheer
8 Terugkoppeling ledenadministratie
9 Nieuws vanuit de gelederen
– Majorettes
– Vendeliers
– Standaardvendeliers
– Bielemannen
– Keurkorps
10 Rondvraag
11 Sluiting

Geplaatst in Uncategorized.