Start met jeugdvendeliers zaterdag 01-04-2023

Vandaag zijn we officieel gestart met een nieuwe groep jeugdvendeliers. Helaas zat het weer niet erg mee dus hebben we de eerste oefeningen binnen gedaan. Toen het heel even droog was zijn we snel naar buiten gegaan om daar met deze jeugd de eerste slagen te maken. De komende tijd gaan we aan de slag om deze jeugd op te leiden tot volwaardige vendeliers.

 

 

Lijkt het jou ook leuk om te vendelen binnen onze schutterij, meld je dan aan via onze contactpagina op deze website of via één van de bestuursleden.

 

 

Indoorvendelen Duiven 26-03-2023

Op zondag 26 maart stond het eerste concours van 2023 op het programma. Buiten was het hondenweer maar in de sporthal in Duiven was het heerlijk warm. Een perfect georganiseerd evenement waar vele schutterijen op af waren gekomen. Onze eigen vendeliers waren om 11.20 uur aan de beurt en gingen er vol voor. Helaas waren niet alle slagen gelijk waardoor het resultaat een 3de prijs was met 16 punten. Op naar het volgende concours op 23 april in Nieuw-Wehl.

Verslag Jaarvergadering, 14 januari 2023

Zaterdag 14 januari organiseerde onze schutterij de jaarvergadering. Onze voorzitter heette iedereen om klokslag 8 uur hartelijk welkom en na de officiële opening en een moment stilte voor de overleden leden werd er begonnen aan de agenda die voor ons lag.

Na een aantal mededelingen en de notulen van de vorige vergadering was het woord aan onze penningmeester voor het financiële verslag over 2022. Fijn dat we na corona als vereniging weer een goed jaar hebben kunnen draaien zodat 2022 met een goed resultaat kon worden afgesloten. Vanuit de kascommissie waren er complimenten voor het werk van onze penningmeester.

Tijdens de bestuursverkiezing werden Koert Kluitman en Rick te Kaat weer voor drie jaar herbenoemd als bestuurslid. Van twee bestuursleden werd er afscheid genomen. Harry Lanters en Rob Crop hebben hun functie binnen het bestuur neergelegd. De voorzitter heeft beide heren uitgebreid bedankt voor hun inzet binnen onze vereniging. Zoals gebruikelijk zal tijdens het schuttersfeest hierop worden teruggekomen.

Ook werden er twee nieuwe bestuursleden gekozen. Nick Lucassen en Rick Reijers treden beiden toe tot het bestuur van onze schutterij.

Na de bestuursverkiezing zijn de verschillende commissies behandeld waar we vanaf nu mee gaan werken. In een uitgebreide uitleg van onze voorzitter werd deze nieuwe opzet voor iedereen duidelijk.

Een terugblik op de kermis van 2022 was het volgende punt op de agenda. Een perfecte kermis waar iedereen over te spreken was werd dag voor dag behandeld. Wat was er goed, wat kon beter en wat doen we niet meer in het vervolg….kortom alles kwam uitgebreid aan bod.

Voor 2023 staan er weer de nodige activiteiten op de agenda. De Kringdag Montferland op 23 april in Nieuw-Wehl, het schuttersfeest op 24 en 25 juni en de Kilderse Kermis 9, 10, 11 en 12 september maar ook nog voldoende andere activiteiten maken dat we dit jaar weer vaak op pad kunnen.

De voorzitter gaf ook nog aandacht aan de gewenste verbouwing van ons St. Janshuus. De plannen beginnen vaste vormen te krijgen. Nu het financiële plaatje nog rond zien te krijgen en de bouw kan beginnen.

Na de rondvraag en de afsluiting van de vergadering was er tijd voor een hapje en een drankje en werd er geproost op het nieuwe jaar.

Jaarvergadering zaterdag 14 januari

Jaarvergadering schutterij St. Jan Kilder

Deze zal gehouden worden op 14 januari 2023 om 20.00 uur in het St. Jans Huus.

AGENDA.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen.
 3. Jaarverslag, penningmeester.
 4. Verslag kascommissie.
 5. Verkiezing kascommissie.   Aftredend en niet herkiesbaar Nico Steentjes, nieuw reserve lid kascommissie kiezen.
 6. Terugblik kermis 2022.
 7. Bestuursverkiezing.  Aftredend zijn Koert Kluitman, Rick te Kaat, Harry Lanters en Rob Crop. Koert en Rick zijn herkiesbaar en Harry en Rob zijn niet herkiesbaar. Vanuit het bestuur worden Nick Lucassen en Rick Reijers voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Kandidaten van buiten het bestuur kunnen zich beschikbaar stellen, hiervoor moet een  kandidatenlijst worden ingeleverd. Kandidatenlijsten kunnen tot 1 uur voor de vergadering worden ingeleverd  bij het bestuur.
 8. Activiteiten 2023.
 9. Instellen commissies
 10. Nieuws vanuit de schietcompetitie, vendeliers, bielemannen en keurkorps.
 11. Stand van zaken voorbereiding verbouwing St. Janshuus
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Na afloop van de vergadering heffen we het glas op het nieuwe jaar!

U bent van harte welkom.

Uitslagen Kilderse Kermis 2022

Uitslagen koningsschieten (volwassenen):

aantal deelnemers: 86

aantal rondes: 2

aantal schoten: 172

Staart: Twan Berntsen

Rechtervleugel: Petr Ivan

Linkervleugel: Rick Reijers

Hals: Els Peters

Romp (Koning): Harry Derksen

 

Uitslagen koningsschieten (jeugd):

aantal deelnemers: 13

aantal rondes: 12

aantal schoten: 156

Staart: Mika Roosendaal

Rechtervleugel: Jurrian Bulsink

Linkervleugel: Mika Roosendaal

Hals: Arthur Baak (na loting)

Romp (Koning): Harm Wezendonk

 

Uitslag Kruisboogschieten:

 1. Erik Welling
 2. Bert Kamperman
 3. Tim Derksen

Uitslag Lepeltjesschieten:

 1. Eric Nas
 2. Harry Lanters
 3. Fabian Dierking