Kilderse Kermis 2022

Schuttersveld Kilder

Het complete programma:  https://schutterijsintjankilder.nl/kermis/

Kilderse Kermis 2022

Schuttersveld Kilder

Het complete programma: https://schutterijsintjankilder.nl/kermis/

Kilderse Kermis 2022

Schuttersveld Kilder

Het complete programma:  https://schutterijsintjankilder.nl/kermis/

Kilderse Kermis 2022

Schuttersveld Kilder

Het complete programma: https://schutterijsintjankilder.nl/kermis/

Jaarvergadering met nieuwjaarsreceptie

  Jaarvergadering schutterij St. Jan Kilder Deze zal gehouden worden op 14 januari 2023 om 20.00 uur in het St. Jans Huus.   AGENDA. Opening door de voorzitter. Notulen. Jaarverslag, penningmeester. Verslag kascommissie. Verkiezing kascommissie. Aftredend en niet herkiesbaar Nico Steentjes, nieuw reserve lid kascommissie kiezen. Terugblik kermis 2022. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Koert Kluitman, Rick […]