See PRO editionLike us at Facebook

Afgelopen zaterdag 12 januari vond de jaarvergadering van onze vereniging plaats. In een goed gevuld St. Janshuus ging onze voorzitter Richard Giesen vlot door de verschillende agendapunten. Het afgelopen jaar met daarin natuurlijk een evaluatie van de Kilderse Kermis 2018 kwam uitgebreid aan bod. Ook het programma voor 2019 werd behandeld en voorzien van uitleg en toelichting. Tijdens de bestuursverkiezing waren 3 heren aftredend. Richard Giesen en Frank Hollander werden herkozen voor een periode van 3 jaar. Nico Steentjes was niet herkiesbaar en hiervoor nam Rob Crop plaats in ons bestuur. Rob zal de functie van secretaris op zich gaan nemen.
 
De voorzitter ging aan het eind van de vergadering nog uitgebreid in op het afscheid van Nico Steentjes. Nico heeft sinds 1988 in ons bestuur gezeten, een periode van 30 jaar. Jarenlang heeft hij zich ingezet en alle contacten met de verschillende verenigingen, de kringen, de federatie en de gemeente onderhouden. We kennen Nico natuurlijk allemaal op zijn vaste plek onder de schietpaal tijdens het koningsschieten met het schuttersfeest en de kermis. Maar ook stond hij al die jaren de voorzitter en de beschermheer terzijde met het uitreiken van vele prijzen voor onze schutters.
Tijdens ons schuttersfeest in Juni zal er officiƫel afscheid worden genomen.
 
Nico, namens de hele vereniging dank voor al die jaren inzet voor onze schutterij!

Komende evenementen

Geen evenementen
 
e-boekhouden.nl

© 2005 - 2021 Schutterij St. Jan Kilder  |  Design by:  RUNI (Web)design & PC Solutions Kilder