See PRO editionLike us at Facebook

Afgelopen zaterdag 12 januari vond de jaarvergadering van onze vereniging plaats. In een goed gevuld St. Janshuus ging onze voorzitter Richard Giesen vlot door de verschillende agendapunten. Het afgelopen jaar met daarin natuurlijk een evaluatie van de Kilderse Kermis 2018 kwam uitgebreid aan bod. Ook het programma voor 2019 werd behandeld en voorzien van uitleg en toelichting. Tijdens de bestuursverkiezing waren 3 heren aftredend. Richard Giesen en Frank Hollander werden herkozen voor een periode van 3 jaar. Nico Steentjes was niet herkiesbaar en hiervoor nam Rob Crop plaats in ons bestuur. Rob zal de functie van secretaris op zich gaan nemen.
 
De voorzitter ging aan het eind van de vergadering nog uitgebreid in op het afscheid van Nico Steentjes. Nico heeft sinds 1988 in ons bestuur gezeten, een periode van 30 jaar. Jarenlang heeft hij zich ingezet en alle contacten met de verschillende verenigingen, de kringen, de federatie en de gemeente onderhouden. We kennen Nico natuurlijk allemaal op zijn vaste plek onder de schietpaal tijdens het koningsschieten met het schuttersfeest en de kermis. Maar ook stond hij al die jaren de voorzitter en de beschermheer terzijde met het uitreiken van vele prijzen voor onze schutters.
Tijdens ons schuttersfeest in Juni zal er officiëel afscheid worden genomen.
 
Nico, namens de hele vereniging dank voor al die jaren inzet voor onze schutterij!

Bron: Stem van Montferland 10-11-2018

Bieleman Lars eerste Kringkanjer van Montferland

NIEUW-DIJK/KILDER – Lars Strikkeling (18) schreef zaterdag 13 oktober geschiedenis. De jonge bieleman van schutterij Sint Jan Kilder won tijdens het Gelders Bielemantreffen in Nieuw-Dijk de eerste Kring Kanjer Trofee. Vanwege verplichtingen elders kon hij de aanmoedigingsprijs die dag niet zelf in ontvangst nemen. Dus nam een collega-bieleman de trofee mee naar Kilder.

Het bestuur van Kring Montferland wilde de eerste Montferlandse Kringkanjer echter toch graag persoonlijk feliciteren. Daarom werd Lars donderdagavond tijdens de algemene ledenvergadering bij Jan&Jan in Didam uitgenodigd om de prijs alsnog zelf in ontvangst. “We wilden dit historische moment niet zomaar voorbij laten gaan”, zegt Kring-secretaris Marian Amting. “Daarom krijg je de trofee en oorkonde nu officieel uitgereikt.”

De Kring Kanjer Trofee is een aanmoedigingsprijs voor de bielemannen in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar uit de Kring Montferland. Zij hakken mee bij de senioren, maar worden niet apart gejureerd. Kring Montferland doet dat nu wel door de beste bieleman in deze leeftijdscategorie tijdens de Kringdag en het Gelders Bielemantreffen te belonen met een wisseltrofee. Amting: “Als Lars de trofee in april weer moet inleveren, krijgt hij een medaille als aandenken.”

Lars
Lars Strikkeling is trots op zijn eerste prijs. “Het is een mooie motivatie. Ik ga hem volgend jaar zeker verdedigen”, zegt hij stellig. Lars is pas twee jaar bieleman. Hij begon ooit als vendelier bij Sint Jan Kilder. “Maar er vendelden maar weinig jongens van mijn leeftijd. Mijn broer Rik zat toen al bij de bielemannen en door hem ben ik er ook bij gekomen. Het is een leuke groep, die elkaar al lang kent. Onderling is er echt een klik, net als met de andere jongens in Montferland. Iedereen hakt zijn eigen wedstrijd, maar we moedigen iedereen aan en gunnen het elkaar allemaal.”

Jos Rasing
Lars kreeg de trofee uit handen van Jos Rasing van schuttersgilde Loil-Vooruit. De Kring Kanjer Trofee, die tijdens het Gelders Bielemantreffen in Nieuw-Dijk door de organiserende schutterij St. Antonius werd ingesteld, geldt namelijk ook als waardering voor de Loilse bieleman. Zo traint Rasing een groep Montferlandse jeugdbielemannen in de zomermaanden in Loil. Ook nam hij het initiatief om de jeugdbielemannen een podium te geven tijdens evenementen van de Kring en Federatie. Amting: “Door zijn inzet en motivatie kunnen we het Gelders Bielemannen nu jaarlijks als een federatief evenement organiseren.”

De Kring Kanjer Trofee is een initiatief van schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk. De aanmoedigingsprijs, een stam met bijl van ijzer op een houten plank, is met de hand gemaakt door Norbert Hageman en Angelo Spaan. De wisseltrofee wordt twee keer per jaar uitgereikt, tijdens de Kringdag Montferland en het Gelders Bielemantreffen. De prijs gaat naar de Montferlandse bieleman, in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar, die in de eerste ronde de snelste tijd hakt.


 

Uitslagen schietwedstrijden Kermis 2018

Uitslag koningsschieten 10-09-2018.

Heren.

Aantal deelnemers   : 37

Aantal ronden           : 3

Aantal schoten         :   111

Koning   : Herman Geurts

Hals       : Nico Steentjes

LvL       : Herman Geurts

RvL       :  Gerrie te Kaat

Staart   : Tom Lucassen

 

Dames

Aantal deelnemers     : 14

Aantal ronden             : 8.5

Aantal schoten           :  119

Koningin             : Hilda Derksen

Hals                     : Els Peters

LvL                     :  Diana Hollander- Staring

RvL                     : Liza Hollander

Staart                 :   Els Peters

Uitslag Prijsschieten 11-09-2018

1e Eric Nas

2e Maarten v Raay

3e Edwin Nas.

Kruisboog schieten

1e Theo Egging

2e Michiel Nas

3e Frank Hollander.

Schuttersfeest 23 en 24 juni 2018.
 
Uitslag koningsschieten 23-06-2018.
Aantal deelnemers : 23
Aantal ronden : 11
Aantal schoten : 253
Koning : Frank Hollander
Hals : Jos Godschalk
LvL : Nick Lucassen
RvL : Theo Bulsink
Staart : Hilda Derksen ( Na loting )
 
Uitslag jeugd koningschieten.
Aantal deelnemers : 3
Aantal ronden : 38
Aantal schoten : 114
Jeugdkoning : Bas Volman
Hals : Joeri Berntzen
LvL : Joeri Berntzen
RvL : Joeri Berntzen
Staart : Joeri Berntzen
 
Uitslag Straten toernooi 24-06-2018.
1eThe Whingers :1887 punten
2e Boers lastechniek 1864 punten
3e Senioren 1 : 1804 punten
Beste schutter : Luc Ratering 386 punten
Slechtste : Fleur Geurts 289 punten
 
Uitslag prijsschieten 24-06-2018
1e Fabian Dierking
2e Eric Nas
3e Luc Ratering

Hieronder treft u de belangrijkste conclusies aan van de enquête die afgelopen voorjaar is gehouden door schutterij St. Jan:

Aantal deelnemers aan de enquête: 139

De leeftijd van de mensen die de enquête hebben ingevuld zit voor het grootste gedeelte tussen de 31 en 60 jaar.
 
Bijna iedereen is in het bezit van een schutterskaart.
 
Bij het horen van de naam “schutterij St. Jan” denken de meeste mensen aan de Kilderse kermis, het schuttersfeest komt op de 2de plaats. Ook de gezelligheid en de schietcompetitie worden veel genoemd.
 
Er waren 2 vragen in de enquête over het koningschap. De ene vraag ging over het schuttersfeest, de andere vraag over de kermis. Dit is niet door iedereen goed begrepen.
 
Wel is duidelijk dat niet iedereen precies weet wat het koningschap inhoud.
Is men koning of koningin met het schuttersfeest dan gaat men ook mee naar de Kringdag Montferland.
Is men koning met de kermis dan is dit alleen voor de kermis.
 
Wat een koningschap oplevert aan prijzengeld is ook niet bij iedereen bekend. Het bestuur wil dit aankomende kermis beter in beeld brengen.
 
Wie er mee mag schieten is behoorlijk bekend.
 
Naar het jeugdkoningschieten werd ook gevraagd. Een meerderheid kiest ervoor om dit met het schuttersfeest te blijven doen. Alhoewel er ook stemmen opgaan om de jeugd hier zelf een stem in te geven.
 
Vragen over de kermis:
Bijna de helft van de geënquêteerde viert 4 dagen kermis

De maandag en de dinsdag worden als de populairste dagen gezien waarin gezelligheid, saamhorigheid en het weerzien van oude bekenden steeds terug komt.
 
De hygiëne van onze accommodatie krijgt een ruime voldoende.
 
De koffietafel op de maandagmorgen en de kindermorgen op dinsdag zijn bij de meeste mensen ook bekend.
 
Maar liefst 98% voelt zich veilig op onze kermis.
 
Er waren ook een aantal open vragen waar men een eigen mening of idee in kon vullen. Dit heeft vele leuke en goede suggesties opgeleverd. Tevens was er de vraag of mensen zitting wilden nemen in een klankbordgroep. Uit die aanmeldingen zijn 10 mensen geselecteerd die nog voor de kermis van 2018 bij elkaar zullen komen. Door het bestuur en de werkgroep zullen zij worden bijgepraat over de bedoeling van deze klankbordgroep.
 
Tot slot waren er ook veel complimenten voor de organisatie door de schutterij van de verschillende evenementen.
 
Het bestuur wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar medewerking.

Programma Schuttersfeest zaterdag 23 juni:
 
16.00 uur: Aantreden van de volledige schutterij en muziekvereniging voor het ophalen van ons
                 Koningspaar Appy en Judith Wolbrink en onze jeugdkoning Jesper Berntzen.
 
17.00 uur: Eucharistieviering in onze St. Jan de Doper kerk.
                  Voorganger Pastoor Jurgen Jansen
 
                 Na deze viering is er een vendelhulde bij de feesttent op het schuttersterrein.
                 Hierna zal er worden begonnen met het Koningsschieten voor dames en heren en het Jeugdkoningschieten (10 tot 16 jaar).
 
20.00 uur: Aanvang feestavond met de inhuldiging van de nieuwe hoogheden en verschillende jubilarissen.
                 Voor de muzikale ondersteuning zorgt deze avond DJ GUUS
 
Programma Stratenschiettoernooi zondag 24 juni:
 
11.30 uur: Inloop met koffie voor de deelnemende teams. Een ieder wordt verzocht om op tijd aanwezig
                 te zijn zodat er om precies 12.00 uur kan worden begonnen.
 
12.00 uur: Aanvang van de schietwedstrijden op de boven- en onderbaan.
 
                In de loop van de middag is er ook de mogelijkheid voor het lepelschieten.
 
19.00 uur: Einde schuttersfeest 2018   
Het bestuur van schutterij St. Jan nodigt al haar leden uit
voor de ledenvergadering tbv het schuttersfeest 2018

Datum:       maandag 11 juni
Aanvang:    20.30 uur.
Locatie:      St. Jans Huus.
 
AGENDA.
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen .
3. Terugblik Kringdag 2018 Eendracht Didam, indoor vendelen in Giesbeek.
4. Bespreking schuttersfeest 23 juni .
5. Bespreking ploegen en stratentoernooi 24 juni.
6. Oprichting stichting.
7. Bespreking kermis 2018.
8. Verslag schietcommissie en verslag S.D.O.- competitie.
9. Wat er v.t.t.k .
10. Rondvraag.
11 .Sluiting
Uitslagen schietwedstrijden Kilderse Kermis 2017
       
Uitslag koningsschieten 11-09-2017.  
       
Heren      
Aantal deelnemers  43    
Aantal ronden 2,5    
Aantal schoten 107    
       
Koning Richard Giesen    
Hals Mark Ampting    
Linkervleugel Tonnie Giesen    
Rechtervleugel Willy te Kaat    
Staart  Sander Roes (na loting)    
       
Dames      
Aantal deelnemers 17    
Aantal ronden 14    
Aantal schoten 207    
       
Koningin Ellen Burgers    
Hals  Marian Nijhoving    
Linkervleugel Nicole Hendriks    
Rechtervleugel Hilde Beunk    
Staart Marian Nijhoving    
       
Uitslag prijsschieten 12-09-2017      
1e prijs Fabian Dierking      
2e prijs Theo Egging      
3e prijs Heidi Peters      
       
Uitslag kruisboogschieten      
1e prijs Harry Derksen      
2e prijs Theo Egging      
3e prijs Frank Hollander.      
 
Kermis Koningspaar 2017, Richard en Mirella Giesen en Ellen en Daan Burgers
 
koningspaar2017 kl 
Geslaagde Kilderse Kermis 2017
Schutterij St. Jan kan terugkijken op een zeer geslaagde kermis 2017. Vele feestvierders vonden de weg naar de feesttent op het Schuttersveld en genoten van 4 dagen feest.
Op zaterdag ging de kermis van start met een Heilige mis in onze kerk, na deze viering trokken schutterij en muziekvereniging naar de tent waar een vendelhulde werd gebracht aan de zaalhouder. Al snel stond er een lange rij voor de deur en zorgde de band Spot en DJ Niels voor volop sfeer en gezelligheid in een bomvolle tent.
Zondag was het ondanks andere voorspellingen prachtig weer en om 13.00 uur gingen we op pad om onze koningsparen op te halen. Na de gebruikelijke rondgang door het dorp vond in de pastorietuin de officiële opening plaats door burgemeester de Baat van de Gemeente Montferland. Op het Schuttersveld gingen de attracties open en Duo Double zorgde voor stemmingsmuziek in de tent. Zondagavond was het weer lekker druk en ook de band Cabrio kreeg de voetjes volop van de vloer.
Maandag 11 september was het weer lange maandag, om 9.00 uur ging het weer naar de kerk waar Pastoor Jansen de kandidaten voor het Koningsschieten een schietgebedje adviseerde voor meer kans. Na de kerk werd er gevendeld voor de Pastoor en het nieuwe hoofd van de basisschool Liselotte Friesen. In de tent stond de ontbijttafel klaar voor de kermisvierders en ruim 200 mensen genoten van deze maaltijd. Rond 11.30 uur waren de wapens gereed en werd er begonnen met de schietwedstrijden. Bij de heren was het voorzitter Richard Giesen die de vogel naar beneden liet vallen en bij de dames was het zijn nicht Ellen Burgers die het laatste stukje naar beneden schoot. Het feest in de tent kon beginnen en de band Summerland trok alle registers open om er een mooi feest van te maken. Maandagavond werden de koningsparen opgehaald door schutterij en harmonie en was er de gebruikelijke vendelhulde voor de kerk. In de tent liep het weer lekker vol en was er weer volop feest.
Dinsdag 12 september: Joepiedinsdag, ter ere van het 40 jarig jubileum van de Joepiebloazers was er van 9.00 uur tot 11.00 uur receptie met eierfeest in de tent. Om 11.30 uur waren de kinderen aan de beurt en zorgde clowns Boebie en Babsie voor een leuke kindershow. Na de kindershow waren de Joepiebloazers weer terug bij de tent samen met de konigsparen en kon het feest met Summerland weer beginnen. Ook waren er deze middag weer de fladderschiet wedstrijden. Voorzitter Richard Giesen en commandant Walter Hartjes hadden voor de familie Visser mooie onderscheidingen dit omdat er op deze middag afscheid van hen werd genomen. Dinsdagavond de laatste avond was het nog gezellig en nadat Marco Meijer het Il Silenzio had geblazen zat de Kilderse Kermis 2017 er op. Dank aan iedereen die heeft, meegeholpen, meegefeest en meegevierd.
Volgend jaar mogen we weer op 8, 9, 10 en 11 september 2018!!

Uitslagen straten schiettoernooi zondag 25 juni 2017.
 
Uitslag teams:     PDF48
 
Punten individueel:     PDF48


Uitslag loterij: 
    lotnummer:
1e prijs Buitenkeuken Brada 3140 43444
2e prijs Set winterbanden 43382
3e prijs Stihl heggeschaar bezine 41145
4e prijs Actifry De'Longhi 42389
5e prijs 1/2 dag tuinman of vrouw 42596
6e prijs Winkelwagen met boodschappen 42268
7e prijs Dinerbon 40904
8e prijs Cadeaubon 42598
9e prijs Vleespakket 42550
10e prijs BBQ pakket 43047
De prijzen kunnen af gehaald worden bij Richard Giesen, telefoon nummer 06-10482824
Graag eerst even een afspraak maken voor het ophalen.


Uitslag lepeltjes schieten:
 
1: Marcel Hietkamp
2: Geert Wienholts
3: Clemens Krüs
 
UItslag kruisboogschieten:
 
1: Henk Nijhoving
2: Frank Hollander
3: Geert Wienholts
 

 
De nieuwe Kermis koning en Koningin zijn bekend !koningspaar 2016 kl
 
De nieuwe Koningsparen van de Kilderse kermis zijn bekend.
Christiaan Borkus is de nieuwe Koning, en Liza Hollander is de nieuwe kermis Koningin.
 
Uitslagen Heren:
Staart: Harry Giesen
Rechter vleugel Rudi Nibbeling
Linker vleugel: Richard Giesen
Hals: Jos Godschalk
Romp: Christiaan Borkus
 koningspaar 2016 1 kl
Uitslagen Dames:
Staart: Thea Hollander
Rechter vleugel: Marian Nijhoving
Linker vleugel: Ilona Jansen
Hals: Thea Holander
Romp: Liza Hollander


 

Komende evenementen

Geen evenementen
 
e-boekhouden.nl

© 2005 - 2021 Schutterij St. Jan Kilder  |  Design by:  RUNI (Web)design & PC Solutions Kilder