See PRO editionLike us at Facebook

 

Beste Schuttersvrienden,

Zoals velen met ons vinden wij het erg jammer dat, door het coronavirus, het niet mogelijk is om op normale wijze de Kilderse Kermis te vieren.

Om toch iets van Kermisgevoel te creëren hebben we een alternatieve Kilderse Kermis georganiseerd. Met als aftrap de kindershow bij Teunissen, die normaal op de dinsdag op onze agenda staat. Ook trekt de schutterij samen met de muziekvereniging rond door het dorp om een beetje vertier in de straten te brengen en onze Koning en Koningin te eren. Aansluitend zullen we op het schuttersterrein de alternatieve Kilderse Kermis openen, waarna ieder voor zich in eigen woonkamer of achtertuin een feestje kan bouwen met muziek van DJ Niels, die via een livestream te volgen zal zijn.

DJ Niels zal dit verzorgen vanaf Zaal Teunissen. Op het terras bij Teunissen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, die vooraf gereserveerd dienen te worden.

De schutterij is trots op haar vele trouwe leden die de vereniging steunen. Zonder deze leden zou Schutterij Sint Jan niet het jaarlijkse schuttersfeest en kermis kunnen organiseren en aanwezig zijn bij diverse andere activiteiten.

Omdat wij voor onze leden dit jaar geen traditionele Kermis kunnen organiseren willen wij als dank voor hun steun in dit bijzondere jaar iets unieks terug doen. Wij hebben een aantal mooie prijzen ter beschikking die verloot zullen worden onder de leden.

Ondanks dat het natuurlijk bij lange na het feest niet zal zijn zoals wij dat allemaal zo graag vieren met elkaar, hopen we u toch een beetje het kermisgevoel te kunnen geven. Laten we hopen dat we in 2021 weer een “ouderwetse” kermis kunnen vieren.

Schuttersgroet,

Bestuur Schutterij Sint Jan

 

 

 
Afgelopen week heeft ons bestuur vergaderd over het Schuttersfeest dat wij zouden vieren op 27 en 28 juni. Helaas hebben zij moeten besluiten dat vanwege het Coronavirus het Schuttersfeest niet door kan gaan. Dit jaar was er voor gekozen om samen met de jubilerende muziekvereniging St. Jan er een prachtig weekend van te maken maar dat kan nu geen doorgang vinden. Ondanks alle maatregelen zit ons bestuur niet stil en blijven ze bezig om te kijken hoe zij de rest van dit schuttersjaar invulling kunnen geven. Voor nu wenst het bestuur iedereen veel gezondheid toe en hopelijk tot snel!
Jaarvergadering Schutterij St. Jan, Kilder
Zaterdagavond 11 januari, aanvang 19.30 uur
Locatie: St. Janshuus
 
AGENDA.
1. Opening door de voorzitter.
 
2. Notulen.
 
3. Jaarverslag, penningmeester.
 
4. Verslag kascommissie.
 
5. Verkiezing kascommissie.
Aftredend en niet herkiesbaar Rudi Nibbeling.
 
6. Terugblik kermis 2019.
 
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn de heren Harry Lanters, Rick te Kaat en Koert Kluitman. Harry, Rick en Koert stellen zich herkiesbaar. Kandidaten van buiten het bestuur kunnen zich beschikbaar stellen hiervoor moet een kandidatenlijst worden ingeleverd. Kandidatenlijsten kunnen tot 1 uur voor de vergadering ingeleverd worden bij het bestuur.
 
8. Bespreking schuttersfeest 2020.
 
9. Bespreking kermis 2020.
 
10. Activiteiten 2020.
 
11. Schietcompetitie.
 
12. AVG-privacy verklaring
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
 
Na de vergadering heffen we het glas op het nieuwe jaar.
Programma Kilderse Kermis 2019
 
Zaterdag, 7 september
18:45 uur Aantreden voor de heilige Mis.
19:00 uur Heilige Mis, daarna vendelen voor de uitbater
20:00 – 01:00 uur Dansen met de topformatie Anderkovver en DJ Niels.

Zondag, 8 september
10:45 – 11:30 uur Vrijkaartjes afhalen in de feesttent voor de schooljeugd van groep 1 t/m 8.
12:45 uur Alle inwoners van Kilder hangen de vlag uit.
13:00 uur Afhalen van ons koningsparen Herman Geurts en Trudy Lobeek en Hilda en Harry Derksen.
13:45 uur Officieel openen van de kermis door de heer Wim Sinderdinck van de gemeente
14:30 – 17:30 uur Stemmingsmuziek met Perfect Showband.
20:00 – 00:30 uur Dansen met Perfect Showband.

Maandag 10 september
08:45 uur Aantreden voor de Heilige Mis.
09:00 uur Heilige Mis.
10:00 uur Vendelen voor het hoofd der School daarna koffietafel.
11:30 uur Aanvang koningsschieten.
11:00 – 16:00 uur Dansen met Summerland.
19:00 uur Afhalen van de nieuwe koningsparen.
20:00 – 00:30 uur Dansen met Summerland.

Dinsdag 11 september.
11:30 – 12:30 uur Kindershow met Inspecteur Mast en De Kluis, ( gratis entree )
11:00 – 12:30 uur Prijsschieten. ( opgeven voor 12:00 uur )
11:00 – 12:30 uur Kruisboogschieten. ( opgeven voor 12:00 uur )
12:30 – 16:30 uur Dansen met Summerland en een optreden van de Joepiebloazers.
20:00 – 24:00 uur Dansen met Summerland.

Het Bestuur wenst u prettige kermisdagen.

Ter voorbereiding op de Kilderse Kermis 2019 organiseert het bestuur een ledenvergadering.
Deze zal plaats vinden op maandagavond 26 augustus.
Aanvang 20.30 uur, locatie: St. Janshuus.
 
Hieronder de agenda:
 
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen 3 juni 2019
3. Nabespreking schuttersfeest, jeugdbielemantreffen en stratenschiettoernooi.
4. Stichting
5. Bespreking programma kermis 7 t/m 10 september.
6. Schietcompetitie.
7. Bielemantreffen 19 oktober Nieuw Wehl schutterij de Eendracht.
8. W.v.t.t.k
11. Rondvraag.
12 .Sluiting
 
U bent van harte welkom.
Het afscheid van “Onze Nico”

Op zaterdag 22 juni en zondag 23 juni vierde schutterij St. Jan haar jaarlijkse schuttersfeest. Onder schitterende omstandigheden was er het hele weekend van alles te doen in en om de feesttent op ons schuttersterrein. Op zaterdagavond waren er de gebruikelijke huldigingen voor de jubilarissen. Tevens werd er afscheid genomen van twee bestuursleden. Arno Tiemissen werd door voorzitter Richard Giesen bedankt voor zijn periode als penningmeester binnen ons bestuur. Na het afscheid van Arno was het de beurt aan Nico Steentjes. Nico heeft afgelopen januari zijn functie van secretaris overgedragen aan Rob Crop.

De voorzitter ging in op de lange periode (van bijna 30 jaar!) die Nico in ons bestuur zat. Als jongen van 16 kwam hij binnen het bestuur en door de jaren heen heeft hij heel veel voor onze schutterij gedaan. Bij de eerste bouw van ons schuttersgebouw was Nico nauw betrokken en ook bij de bouw van de schietpaal werd zijn kennis gebruikt. Toen de computer zijn intrede deed moest ook Nico als secretaris hier mee aan de slag. Dit viel niet mee maar Nico beet zich erin vast en het kwam goed. Vaak werd Nico gevraagd hoe dingen in het verleden tot stand waren gekomen en door de overige bestuursleden werd hij dan ook liefkozend “de harde schijf” van de vereniging genoemd. Altijd present bij alle activiteiten, bij op- en afbouw, nooit werd er tevergeefs een beroep op Nico’s hulp gedaan. Een schutter in hart en nieren. Zijn vaste plek tijdens kermis en schuttersfeest was aan zijn tafeltje onder de schietpaal om de schietbeurten van de schutters bij te houden.

Voor zijn jarenlange inzet werd Nico beloond met een prachtige bokaal die hoort bij een afscheid van een werkend lid. Maar de voorzitter had nog een verrassing. Voor zijn jarenlange inzet voor onze schutterij heeft het bestuur unaniem besloten Nico te benoemen tot Erelid van Schutterij St. Jan. De bijbehorende speld werd door onze beschermheer Theo Bulsink opgespeld en natuurlijk waren er bloemen voor Nico’s echtgenote Nancy.
 
DSC 0064 2.JPG 2
 
Gelukkig is Nico niet weg binnen onze schutterij. Sinds een paar jaar draagt hij weer het standaardvaandel, hetzelfde vaandel waar hij als jonge knaap mee liep toen hij pas bij schutterij kwam.
 
AGENDA ledenvergadering 3 juni 2019:
 
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen 12 januari 2019
3. Financieel jaarverslag
4. Verslag kascommissie
5. Terugblik indoor vendelen in Wehl en Kringdag 2019 loil Vooruit Didam,.
4. Bespreking schuttersfeest 22 juni .
5. Bespreking stratenschiettoernooi en jeugdbieleman-treffen 23 juni.
6. Bespreking kermis 2019.
7. Verslag schietcommissie en verslag S.D.O.- competitie.
8. Onderhoud schuttersgebouw St. Jans Huus
9. W.v.t.t.k .
10. Rondvraag.
11 .Sluiting
 
Jeugdbielemantreffen
 

 
 
Afgelopen zaterdag 12 januari vond de jaarvergadering van onze vereniging plaats. In een goed gevuld St. Janshuus ging onze voorzitter Richard Giesen vlot door de verschillende agendapunten. Het afgelopen jaar met daarin natuurlijk een evaluatie van de Kilderse Kermis 2018 kwam uitgebreid aan bod. Ook het programma voor 2019 werd behandeld en voorzien van uitleg en toelichting. Tijdens de bestuursverkiezing waren 3 heren aftredend. Richard Giesen en Frank Hollander werden herkozen voor een periode van 3 jaar. Nico Steentjes was niet herkiesbaar en hiervoor nam Rob Crop plaats in ons bestuur. Rob zal de functie van secretaris op zich gaan nemen.
 
De voorzitter ging aan het eind van de vergadering nog uitgebreid in op het afscheid van Nico Steentjes. Nico heeft sinds 1988 in ons bestuur gezeten, een periode van 30 jaar. Jarenlang heeft hij zich ingezet en alle contacten met de verschillende verenigingen, de kringen, de federatie en de gemeente onderhouden. We kennen Nico natuurlijk allemaal op zijn vaste plek onder de schietpaal tijdens het koningsschieten met het schuttersfeest en de kermis. Maar ook stond hij al die jaren de voorzitter en de beschermheer terzijde met het uitreiken van vele prijzen voor onze schutters.
Tijdens ons schuttersfeest in Juni zal er officiëel afscheid worden genomen.
 
Nico, namens de hele vereniging dank voor al die jaren inzet voor onze schutterij!

Bron: Stem van Montferland 10-11-2018

Bieleman Lars eerste Kringkanjer van Montferland

NIEUW-DIJK/KILDER – Lars Strikkeling (18) schreef zaterdag 13 oktober geschiedenis. De jonge bieleman van schutterij Sint Jan Kilder won tijdens het Gelders Bielemantreffen in Nieuw-Dijk de eerste Kring Kanjer Trofee. Vanwege verplichtingen elders kon hij de aanmoedigingsprijs die dag niet zelf in ontvangst nemen. Dus nam een collega-bieleman de trofee mee naar Kilder.

Het bestuur van Kring Montferland wilde de eerste Montferlandse Kringkanjer echter toch graag persoonlijk feliciteren. Daarom werd Lars donderdagavond tijdens de algemene ledenvergadering bij Jan&Jan in Didam uitgenodigd om de prijs alsnog zelf in ontvangst. “We wilden dit historische moment niet zomaar voorbij laten gaan”, zegt Kring-secretaris Marian Amting. “Daarom krijg je de trofee en oorkonde nu officieel uitgereikt.”

De Kring Kanjer Trofee is een aanmoedigingsprijs voor de bielemannen in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar uit de Kring Montferland. Zij hakken mee bij de senioren, maar worden niet apart gejureerd. Kring Montferland doet dat nu wel door de beste bieleman in deze leeftijdscategorie tijdens de Kringdag en het Gelders Bielemantreffen te belonen met een wisseltrofee. Amting: “Als Lars de trofee in april weer moet inleveren, krijgt hij een medaille als aandenken.”

Lars
Lars Strikkeling is trots op zijn eerste prijs. “Het is een mooie motivatie. Ik ga hem volgend jaar zeker verdedigen”, zegt hij stellig. Lars is pas twee jaar bieleman. Hij begon ooit als vendelier bij Sint Jan Kilder. “Maar er vendelden maar weinig jongens van mijn leeftijd. Mijn broer Rik zat toen al bij de bielemannen en door hem ben ik er ook bij gekomen. Het is een leuke groep, die elkaar al lang kent. Onderling is er echt een klik, net als met de andere jongens in Montferland. Iedereen hakt zijn eigen wedstrijd, maar we moedigen iedereen aan en gunnen het elkaar allemaal.”

Jos Rasing
Lars kreeg de trofee uit handen van Jos Rasing van schuttersgilde Loil-Vooruit. De Kring Kanjer Trofee, die tijdens het Gelders Bielemantreffen in Nieuw-Dijk door de organiserende schutterij St. Antonius werd ingesteld, geldt namelijk ook als waardering voor de Loilse bieleman. Zo traint Rasing een groep Montferlandse jeugdbielemannen in de zomermaanden in Loil. Ook nam hij het initiatief om de jeugdbielemannen een podium te geven tijdens evenementen van de Kring en Federatie. Amting: “Door zijn inzet en motivatie kunnen we het Gelders Bielemannen nu jaarlijks als een federatief evenement organiseren.”

De Kring Kanjer Trofee is een initiatief van schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk. De aanmoedigingsprijs, een stam met bijl van ijzer op een houten plank, is met de hand gemaakt door Norbert Hageman en Angelo Spaan. De wisseltrofee wordt twee keer per jaar uitgereikt, tijdens de Kringdag Montferland en het Gelders Bielemantreffen. De prijs gaat naar de Montferlandse bieleman, in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar, die in de eerste ronde de snelste tijd hakt.


 

Uitslagen schietwedstrijden Kermis 2018

Uitslag koningsschieten 10-09-2018.

Heren.

Aantal deelnemers   : 37

Aantal ronden           : 3

Aantal schoten         :   111

Koning   : Herman Geurts

Hals       : Nico Steentjes

LvL       : Herman Geurts

RvL       :  Gerrie te Kaat

Staart   : Tom Lucassen

 

Dames

Aantal deelnemers     : 14

Aantal ronden             : 8.5

Aantal schoten           :  119

Koningin             : Hilda Derksen

Hals                     : Els Peters

LvL                     :  Diana Hollander- Staring

RvL                     : Liza Hollander

Staart                 :   Els Peters

Uitslag Prijsschieten 11-09-2018

1e Eric Nas

2e Maarten v Raay

3e Edwin Nas.

Kruisboog schieten

1e Theo Egging

2e Michiel Nas

3e Frank Hollander.

Schuttersfeest 23 en 24 juni 2018.
 
Uitslag koningsschieten 23-06-2018.
Aantal deelnemers : 23
Aantal ronden : 11
Aantal schoten : 253
Koning : Frank Hollander
Hals : Jos Godschalk
LvL : Nick Lucassen
RvL : Theo Bulsink
Staart : Hilda Derksen ( Na loting )
 
Uitslag jeugd koningschieten.
Aantal deelnemers : 3
Aantal ronden : 38
Aantal schoten : 114
Jeugdkoning : Bas Volman
Hals : Joeri Berntzen
LvL : Joeri Berntzen
RvL : Joeri Berntzen
Staart : Joeri Berntzen
 
Uitslag Straten toernooi 24-06-2018.
1eThe Whingers :1887 punten
2e Boers lastechniek 1864 punten
3e Senioren 1 : 1804 punten
Beste schutter : Luc Ratering 386 punten
Slechtste : Fleur Geurts 289 punten
 
Uitslag prijsschieten 24-06-2018
1e Fabian Dierking
2e Eric Nas
3e Luc Ratering

Hieronder treft u de belangrijkste conclusies aan van de enquête die afgelopen voorjaar is gehouden door schutterij St. Jan:

Aantal deelnemers aan de enquête: 139

De leeftijd van de mensen die de enquête hebben ingevuld zit voor het grootste gedeelte tussen de 31 en 60 jaar.
 
Bijna iedereen is in het bezit van een schutterskaart.
 
Bij het horen van de naam “schutterij St. Jan” denken de meeste mensen aan de Kilderse kermis, het schuttersfeest komt op de 2de plaats. Ook de gezelligheid en de schietcompetitie worden veel genoemd.
 
Er waren 2 vragen in de enquête over het koningschap. De ene vraag ging over het schuttersfeest, de andere vraag over de kermis. Dit is niet door iedereen goed begrepen.
 
Wel is duidelijk dat niet iedereen precies weet wat het koningschap inhoud.
Is men koning of koningin met het schuttersfeest dan gaat men ook mee naar de Kringdag Montferland.
Is men koning met de kermis dan is dit alleen voor de kermis.
 
Wat een koningschap oplevert aan prijzengeld is ook niet bij iedereen bekend. Het bestuur wil dit aankomende kermis beter in beeld brengen.
 
Wie er mee mag schieten is behoorlijk bekend.
 
Naar het jeugdkoningschieten werd ook gevraagd. Een meerderheid kiest ervoor om dit met het schuttersfeest te blijven doen. Alhoewel er ook stemmen opgaan om de jeugd hier zelf een stem in te geven.
 
Vragen over de kermis:
Bijna de helft van de geënquêteerde viert 4 dagen kermis

De maandag en de dinsdag worden als de populairste dagen gezien waarin gezelligheid, saamhorigheid en het weerzien van oude bekenden steeds terug komt.
 
De hygiëne van onze accommodatie krijgt een ruime voldoende.
 
De koffietafel op de maandagmorgen en de kindermorgen op dinsdag zijn bij de meeste mensen ook bekend.
 
Maar liefst 98% voelt zich veilig op onze kermis.
 
Er waren ook een aantal open vragen waar men een eigen mening of idee in kon vullen. Dit heeft vele leuke en goede suggesties opgeleverd. Tevens was er de vraag of mensen zitting wilden nemen in een klankbordgroep. Uit die aanmeldingen zijn 10 mensen geselecteerd die nog voor de kermis van 2018 bij elkaar zullen komen. Door het bestuur en de werkgroep zullen zij worden bijgepraat over de bedoeling van deze klankbordgroep.
 
Tot slot waren er ook veel complimenten voor de organisatie door de schutterij van de verschillende evenementen.
 
Het bestuur wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar medewerking.

Komende evenementen

Geen evenementen
 
e-boekhouden.nl

© 2005 - 2021 Schutterij St. Jan Kilder  |  Design by:  RUNI (Web)design & PC Solutions Kilder