See PRO editionLike us at Facebook

Schietvereniging

St. Jan Kilder

Kruisboog- & Baanbuksschietcompetitie

Data Schietcompetitie Schietvereniging St. Jan Kilder
Seizoen 2019/2020 -> 2020/2021
(alle data onder voorbehoud)
UPDATE 22-05-2020:
HET SCHUTTERSGEBOUW IS MINIMAAL TOT 1 SEPTEMBER 2020 AFGESLOTEN. WIJ BEKIJKEN TZT HOE WE VERDER GAAN MET DE COMPETITIE (RONDE 6 & 7 SEIZOEN 2019/2020 & OPSTART NIEUW SEIZOEN 2020/2021)
GEZIEN DE OMSTANDIGHEDEN GEEN PROMOTIE/DEGRADATIE
PLANNING = ONDER VOORBEHOUD
Periode Ronde Datum Datum Datum
Dinsdagavond Woensdagavond Donderdagmiddag
Volwassenen Jeugd Volwassenen Senioren
2 6 2-6-2020 3-6-2020 3-6-2020 4-6-2020
2 7 9-6-2020 10-6-2020 10-6-2020 11-6-2020
Het seizoen 2019/2020 wordt afgesloten met een spetterende feestavond in het St. Janshuus op VRIJDAG 17-04-2020 ???. Aanvang 19:30u (ONDER VOORBEHOUD)
Aanvang jeugdschieten 18:30u tot 19:00u.
Aanvang schietavonden om 19:30u tot 23:00u. Sluiting bar om 23:30u.
Aanvang schietmiddag om 13:00u tot 16:30u. Sluiting bar om 17:00u.
 
 

Huishoudelijk reglement schietvereniging St. Jan Kilder – Versie 2018/2019

 1. De schietcompetitie is een persoonlijke competitie. Een deelnemer kan dus geen punten schieten voor een andere schutter. Bij constatering dat men toch punten schiet voor een ander persoon, dan wordt de schutter voor de betreffende wedstrijd (periode) gediskwalificeerd.

 2. De competitie bestaat per seizoen uit 2 periodes. Elke periode bestaat uit 7 schietbeurten.

 3. Er wordt een gelijke behandeling gehanteerd voor zowel dames als heren schutters.

 4. Voor deelname aan de schietcompetitie moet de deelnemer/ster lid zijn van de schietvereniging. Men kan zich apart opgeven voor de baanbuks- en/of kruisboogcompetities.

 5. Voor het lidmaatschap van de vereniging dient een lid contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt elk jaar door het bestuur vastgesteld voor aanvang van de competitie.

 6. Een lid van de schietvereniging kan pas met de competitie mee schieten als hij/zij het daarvoor bestemde inleggeld heeft bijbetaald. De hoogte van dit bedrag wordt elk jaar door de schietcommissie vastgesteld voor aanvang van de competitie.

 7. Het bestuur is vrij om de bedragen van de contributie, het inleggeld en de dagkaart jaarlijks aan te passen.

 8. Het aantal te schieten kaarten + proefkaart voor de baanbuks en kruisboog wordt door de commissie voor aanvang van de competitie vastgesteld. Een deelnemer aan de competitie mag geen extra proefkaart schieten. Bij constatering dat een deelnemer een extra proefkaart schiet, die geen merkteken heeft, wordt de deelnemer voor de betreffende wedstrijd (periode) gediskwalificeerd.

 9. De puntentelling wordt met de telmachine uitgevoerd door een daarvoor bevoegd persoon vanuit de schietcommissie.

 10. De baancommissarissen zijn door de commissie aangewezen en kunnen hulp bieden bij b.v. het afstellen van een buks of het opleggen van een pijl.

 11. Inhalen van een serie kaarten is mogelijk. Indien deze kaarten binnen een door de commissie vastgestelde tijdslimiet worden ingehaald. Kaarten, die niet binnen deze tijdslimiet zijn geschoten, komen te vervallen. Deze kaarten tellen wel mee met de competitie en worden geteld met 0 punten voor de betreffende periode.

 12. De schietbanen zijn alleen toegankelijk voor die leden, die zich ook aangemeld hebben als schutter voor de competitie. De toegang tot de schietbanen voor niet-leden of buitenstaanders is alleen mogelijk onder begeleiding van de baancommissaris.

 13. De schutters dienen de schietbanen zo stil mogelijk te bezetten en te verlaten. Andere schutters mogen geen hinder ondervinden tijdens het bezetten en verlaten van de schietbaan. Mocht een schutter toch hinder hebben, dan kan er contact opgenomen worden met de schietcommissie en wordt men erop aan gesproken.

 14. Een schutter krijgt 1 set kaarten per schietronde mee om te schieten. 1 set kaarten bestaat uit één gemerkte proefkaart en een aantal gemerkte puntenkaarten. Als een lid kaarten moet inhalen, kan dit alleen per set.

 15. Een lid kan eventueel een dagkaart kopen. Deze kaart komt apart bij een set kaarten. De prijs van een dagkaart wordt jaarlijks door het bestuur voor aanvang van de competitie vastgesteld.

 16. De kaarten, die zijn geschoten, dienen zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij de telcommissie. Ook de proefkaart dient ingeleverd te worden.

 17. Per competitie/seizoen/periode wordt er door de commissie een indeling van de schutters in verschillende poules gemaakt. Er zijn meerdere poules per competitie mogelijk. Indien er voor een competitie meerdere poules zijn, dan degraderen na een schietperiode de laatste schutters van een hogere poule naar een lagere poule en promoveren de eerste schutters van een lagere poule naar een hogere poule. De hoogste poule kan niet promoveren; de laagste poule kan niet degraderen.

 18. Het aantal te verdelen prijzen aan het einde van de competitie wordt jaarlijks door de commissie vastgesteld. Deze prijzen kunnen jaarlijks verschillen.

 19. De vereniging start ook elk jaar een jeugdcompetitie voor het baanbuksschieten. Jeugdleden vanaf 10 jaar en tot en met 16 jaar kunnen mee schieten. De jeugdleden moeten onder begeleiding van een baan- commissaris de kaarten schieten. Vanaf 15 jaar kan men mee schieten met de volwassenencompetitie.

 20. Het schieten met eigen buks of kruisboog is toegestaan voor de volwassenencompetitie. Het gebruik van een telescoop en/of laservizieren is hierbij verboden. Het is NIET toegestaan dat de jeugdschutters met eigen buksen schieten; de jeugdleden zijn verplicht om met het materiaal van de schietvereniging te schieten.

 21. Bij punten, waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur en/of de commissie een beslissing.

Komende evenementen

Geen evenementen
 
e-boekhouden.nl

© 2005 - 2020 Schutterij St. Jan Kilder  |  Design by:  RUNI (Web)design & PC Solutions Kilder