See PRO editionLike us at Facebook

Jaarvergadering Schutterij St. Jan, Kilder
Zaterdagavond 11 januari, aanvang 19.30 uur
Locatie: St. Janshuus
 
AGENDA.
1. Opening door de voorzitter.
 
2. Notulen.
 
3. Jaarverslag, penningmeester.
 
4. Verslag kascommissie.
 
5. Verkiezing kascommissie.
Aftredend en niet herkiesbaar Rudi Nibbeling.
 
6. Terugblik kermis 2019.
 
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn de heren Harry Lanters, Rick te Kaat en Koert Kluitman. Harry, Rick en Koert stellen zich herkiesbaar. Kandidaten van buiten het bestuur kunnen zich beschikbaar stellen hiervoor moet een kandidatenlijst worden ingeleverd. Kandidatenlijsten kunnen tot 1 uur voor de vergadering ingeleverd worden bij het bestuur.
 
8. Bespreking schuttersfeest 2020.
 
9. Bespreking kermis 2020.
 
10. Activiteiten 2020.
 
11. Schietcompetitie.
 
12. AVG-privacy verklaring
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
 
Na de vergadering heffen we het glas op het nieuwe jaar.

Komende evenementen

Geen evenementen
 
e-boekhouden.nl

© 2005 - 2020 Schutterij St. Jan Kilder  |  Design by:  RUNI (Web)design & PC Solutions Kilder