See PRO editionLike us at Facebook

Hieronder treft u de belangrijkste conclusies aan van de enquête die afgelopen voorjaar is gehouden door schutterij St. Jan:

Aantal deelnemers aan de enquête: 139

De leeftijd van de mensen die de enquête hebben ingevuld zit voor het grootste gedeelte tussen de 31 en 60 jaar.
 
Bijna iedereen is in het bezit van een schutterskaart.
 
Bij het horen van de naam “schutterij St. Jan” denken de meeste mensen aan de Kilderse kermis, het schuttersfeest komt op de 2de plaats. Ook de gezelligheid en de schietcompetitie worden veel genoemd.
 
Er waren 2 vragen in de enquête over het koningschap. De ene vraag ging over het schuttersfeest, de andere vraag over de kermis. Dit is niet door iedereen goed begrepen.
 
Wel is duidelijk dat niet iedereen precies weet wat het koningschap inhoud.
Is men koning of koningin met het schuttersfeest dan gaat men ook mee naar de Kringdag Montferland.
Is men koning met de kermis dan is dit alleen voor de kermis.
 
Wat een koningschap oplevert aan prijzengeld is ook niet bij iedereen bekend. Het bestuur wil dit aankomende kermis beter in beeld brengen.
 
Wie er mee mag schieten is behoorlijk bekend.
 
Naar het jeugdkoningschieten werd ook gevraagd. Een meerderheid kiest ervoor om dit met het schuttersfeest te blijven doen. Alhoewel er ook stemmen opgaan om de jeugd hier zelf een stem in te geven.
 
Vragen over de kermis:
Bijna de helft van de geënquêteerde viert 4 dagen kermis

De maandag en de dinsdag worden als de populairste dagen gezien waarin gezelligheid, saamhorigheid en het weerzien van oude bekenden steeds terug komt.
 
De hygiëne van onze accommodatie krijgt een ruime voldoende.
 
De koffietafel op de maandagmorgen en de kindermorgen op dinsdag zijn bij de meeste mensen ook bekend.
 
Maar liefst 98% voelt zich veilig op onze kermis.
 
Er waren ook een aantal open vragen waar men een eigen mening of idee in kon vullen. Dit heeft vele leuke en goede suggesties opgeleverd. Tevens was er de vraag of mensen zitting wilden nemen in een klankbordgroep. Uit die aanmeldingen zijn 10 mensen geselecteerd die nog voor de kermis van 2018 bij elkaar zullen komen. Door het bestuur en de werkgroep zullen zij worden bijgepraat over de bedoeling van deze klankbordgroep.
 
Tot slot waren er ook veel complimenten voor de organisatie door de schutterij van de verschillende evenementen.
 
Het bestuur wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar medewerking.

Komende evenementen

Geen evenementen
 
e-boekhouden.nl

© 2005 - 2020 Schutterij St. Jan Kilder  |  Design by:  RUNI (Web)design & PC Solutions Kilder